assamese gk question and answer অসমীয়া কুইজ

অসমীয়া কুইজ-২০২২

অসমীয়া কুইজঃ ১) অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়(যোৰহাট) কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ক) ১৯৬০ চনত খ) ১৯৬৫ চনত গ) ১৯৬৯ চনত ঘ) ১৯৭০ চনত উত্তৰ- গ) ১৯৬৯ চনত ২) অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন ? ক) বসন্ত দাস খ) ছালেহ আকবৰ হাইদৰী গ) গোপীনাথ বৰদলৈ ঘ) ছৈয়দ ছাদুল্লা উত্তৰ-খ) ছালেহ আকবৰ হাইদৰী assamese gk question and answer ৩) …

Read more

error: Content is protected !!